Slide Two
Partneři
O soutěži
Slide One
Porota
Inovační audit
Slide One
Inovační audit
previous arrow
next arrow

O soutěži

Soutěž „NEJinovátor Jihomoravského kraje“ hledá firmu s nejlepším řízením inovací. Přihlásit se mohou všechny malé a střední inovativní společnosti z Jihomoravského kraje; obor podnikání je libovolný. Společnosti budou hodnoceny odbornou porotou. Nejlepší společnosti projdou inovačním auditem, který prozkoumá systém práce s inovacemi a následně určí pořadí a vítěze. Nejlepší firmy budou oceněny hejtmanem Jihomoravského kraje.

Registrace

V případě, že chcete svou firmu přihlásit do soutěže NEJinovátor JMK, případně nominovat svého favorita, vyplňte prosím údaje v registračním formuláři.

Inovační audit

50 nejlepším inovativním firmám bude zdarma nabídnut tzv. „Inovační audit“, který určí silné a slabé stránky inovačního managementu firmy a podá zpětnou vazbu o řízení inovací ve firmě.

Porota

Porota je složena z předních odborníků na oblast inovací, jsou v ní zastoupeni jak uznávaní představitelé z akademické sféry a podpůrných institucí, tak odborníci a úspěšní inovátoři z řad firem.

NEJinovátor v médiích

Mediální partneři