Porota

V soutěži je ustanovena odborná porota, která ohodnotí inovační firmy a vybere ty nejlepší z nich. Porota je složena z předních odborníků na oblast inovací; jsou v ní zastoupeni jak uznávaní představitelé z akademické sféry a podpůrných institucí, tak odborníci a úspěšní inovátoři z řad firem.

Členové poroty

JUDr. Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Patrik Reichl, MBA

ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Dr. Ing. Marie Zezůlková

vedoucí Kanceláře strategie města MMB

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

ředitel Regionální hospodářské komory Brno  

Ing. Michal Štefl

viceprezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy

Ing. Jiří Holoubek

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, výkonný ředitel a předseda představenstva ELCOM, a.s.

Ing. Peregrina Štípová

vedoucí útvaru pro spolupráci s aplikovanou sférou VUT v Brně  

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

ředitelka Centra transferu technologií Masarykovy univerzity

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

ředitel výzkumného centra AdMaS

David Kollhammer

technický ředitel ZETOR TRACTORS a.s.