Ročník 2014

V minulém roce proběhl první ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014. Byl zahájen v červenci 2014, kdy proběhla nominace firem. Do soutěže bylo nominováno celkem 189 firem z Jihomoravského kraje a během prvního kola soutěže odborná porota hodnotila například význam inovačních aktivit firem pro jihomoravský region, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji i úroveň reprezentace regionu firmou v zahraničí. Do druhého kola postoupilo 50 firem, kde byl účastníkům soutěže nabídnut inovační audit, v rámci kterého specializovaní inovační poradci hodnotili proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat, jak je uvádějí do praxe a jak je dokáží zpeněžit. Na základě auditu byly firmy seřazeny a prvních 10 firem bylo pozváno na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo 4. prosince v Kompetenčním centru INTEMAC v Kuřimi. Zástupce vítězné společnosti ASIO, spol. s r.o., si převzal ocenění a titul „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014“ z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

V odborné porotě soutěže zasedli zástupci Jihomoravského kraje, Města Brna, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, CzechInvestu, Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity, Útvaru transferu technologií VUT v Brně, NETME, ALTA a.s. a ZKL a.s.

TOP 50 firem v číslech

Podívejte se, kde se v Jihomoravském kraji nachází nejlepší firmy s inovačním procesem dle okresů a v jakých oborech podnikají.

Top 10 firem

Kdo se umístil mezi prvními 10 nejlepšími firmami? Podívejte se na jejich seznam i srovnání dosažených výsledků ve srovnání s průměrem.

Prostředkem ke zjišťování stavu procesů u soutěžících firem byl „Inovační audit“ jehož metodika byla vyvinuta v mezinárodním projektu „PROINCOR“. Inovační audit zaměřuje svou pozornost na dvě základní oblasti, které se dále dělí. Jsou to organizační faktory a Inovační cyklus.  Na tzv. pavučinovém grafu pak jsou vidět výsledky v základních oblastech, mezi které patří např. inovační strategie, kvalifikace zaměstnanců podílející se na VaV, spolupráce, inovační management a další.

Následující graf ukazuje porovnání mezi průměrnými výsledky TOP 10 v rámci soutěže NEJinovátor JMK 2014 s průměrnými výsledky firem v rámci projektu PROINCOR (350 malých a středních firem ze zemí zapojených v projektu – ČR, SRN, I, PL, SLO, A, HU). Jak je zřejmé, firmy v soutěži NEJinovátor jsou ve všech sledovaných parametrech nad průměrem, který vznikl mezinárodním srovnáním.

Umístění v soutěžiNázev společnosti
1.ASIO, spol. s.r.o.
2.INVEA-TECH a.s.
3.KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s.
4.Frentech Aerospace s.r.o.
5.ZEBR s.r.o.
6.MSR Engines s.r.o.
7.CAMEA spol. s.r.o.
8.NEPA, společnost s ručením omezeným
9.MERCI, s.r.o.
10.NAVERICA a.s. 

Vítěz soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 - ASIO, spol. s r.o.

ASIO, spol. s r.o. je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní působností založená v roce 1993, která se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Dodávané vodohospodářské produkty jsou využívány zejména při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

ASIO, spol. s r.o. je zastoupena v 32 zemích světa dceřinými společnostmi a dalšími zástupci. Kromě výrobní základny má vybudovanou síť prodejních a servisních středisek nejen v České republice, ale i v řadě evropských zemí. Všechna střediska jsou sdružena v rámci ASIOgroup, u kterých je kvalita prodeje a jakost výroby certifikována v Systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. V rámci vývoje spolupracuje s mnohými akademickými institucemi a vysokými školami.

ASIO, spol. s r.o. a jeho zaměstnanci jsou členy různých odborných a oborových sdružení (např. Asociace pro vodu ČR – CzWA, Asociace výrobců konstrukcí z termoplastů – AVKT, technicko normalizačních komisí při UNMZ atd.), které se zabývají tvorbou a úpravou české i evropské legislativy.

Cílem společnosti je poskytování komplexních dodavatelských služeb v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu, zajištění moderních, kvalitních a spolehlivých produktů splňujících požadavky evropské legislativy, dodržení vysokých ekologických standardů a splňujících zákazníkem požadované „snadno, rychle, kvalitně a ekologicky“.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení

Kompletní fotografie ze slavnostního vyhlášení soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 naleznete na ZDE.

Partneři soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014