O soutěži

infoPopis soutěže

Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro firmy znamenají kontinuální růst, pro jejich zákazníky pak kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Inovace jsou klíčem k vyšší produktivitě a k uchování konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.

system hodnoceniSystém hodnocení

Na začátku soutěže proběhne nominace vhodných firem partnery soutěže a současně bude podnikatelské veřejnosti dána možnost donominovat svého favorita.

V první části hodnocení jsou nominované firmy posouzeny odbornou porotou, která přihlíží k významným subjektivním faktorům a kritériím:

  • význam inovačních aktivit firmy pro region Jihomoravského kraje
  • úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji
  • socio-ekonomický dopad aktivit firmy na region Jihomoravského kraje (zaměstnanost, vliv na životní prostředí, životní úroveň, apod.)
  • etická kritéria (vztahy vůči zaměstnancům, zákazníkům, partnerům, dodavatelům)
  • reprezentace regionu Jihomoravského kraje firmou v zahraničí

Podle těchto kritérií porota vybere 50 společností, kterým bude nabídnuto hodnocení tzv. „inovačním auditem“, který následně určí pořadí a vítěze soutěže. Ti nejlepší budou oceněni na slavnostním setkání a honorováni hejtmanem Jihomoravského kraje za přítomnosti dalších významných hostů.

V rámci soutěže jsou vyhlášeny také tři vedlejší kategorie:

„Skokan roku“ – firma, která se meziročně posunula v rámci umístění v TOP 50 o největší počet míst vzhůru (zaznamenala největší meziroční progres v rámci hodnocení). Pokud by dva nebo více firem poskočilo o stejný počet příček, získá cenu ten, kdo obsadil nejvyšší pozici.

„Nejlepší malá firma roku“ – malý podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

„NEJinovátor v oblasti HR“ – firma, která nejinovativněji přistupuje k řešení v oblasti lidských zdrojů a rozvoje zaměstnanců. EUR.

porotaPro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.

přínosPřínos pro účastníky

Firmy, které postoupí do užšího výběru, obdrží na základě inovačního auditu individuální zpětnou vazbu o svých výsledcích v řízení inovací. Analýza ukáže jejich srovnání s nejlepší praxí v oblasti řízení inovací na evropské úrovni.

Vítězná firma bude moci používat titul „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016“ a bude jí poskytnuta mediální podpora a propagace.

Deset nejlepších společností bude oceněno při závěrečném slavnostním vyhlášení soutěže, kde jim ceny předá osobně hejtman Jihomoravského kraje.

harmonogramHarmonogram soutěže

Zahájení soutěže 1. srpen 2016
Konec registrace firem 31. srpen 2016
Hodnocení porotou, výběr nejlepších 50 firem září 2016
Zpracování inovačních auditů září až listopad 2016
Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem listopad 2016