Ročník 2015

Ocenění NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 je udělováno organizaci s nejlepším řízením inovací a sídlem, či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Do soutěže se v loňském roce přihlásilo téměř 200 firem, u nichž odborná porota posuzovala význam inovačních aktivit pro region Jihomoravského kraje, úroveň spolupráce s akademickou sférou, vztahy vůči zaměstnancům i zákazníkům, či vliv na reprezentaci kraje v zahraničí. Do druhého kola postoupilo 50 firem, kde byl účastníkům soutěže nabídnut inovační audit.

O celkovém vítězi rozhodly výsledky inovačního auditu. „V hodnocení nejlépe obstála firma FlowMon Networks, a.s., která patří ke světovým lídrům v oblasti vývoje a zajištění řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí. Z výsledků auditu vyplynulo, že firma má nejlépe zvládnutou inovační strategii, vysoce kvalifikované zaměstnance podílející se na výzkumu a vývoji a výborně vybudovaný inovační management. Úroveň inovací vítězné firmy převyšuje nejen ostatní účastníky, ale i průměr, který je běžný v řadě zahraničních zemí,“ dodal Karel Kouřil, ředitel Podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, které inovační audity ve firmách realizovalo.

Soutěž podpořil Jihomoravský kraj, který dlouhodobě usiluje o pozici lídra v oblasti inovací v ČR. „Kvalita a vysoký počet účastníků soutěže potvrzuje, že podpora vědy, vývoje a inovací Jihomoravským krajem je cesta správným směrem. Inovativní firmy jsou stabilnější, mají vyšší šanci prosperovat a přitahují investice ze zahraničí, což má klíčový vliv na celou ekonomiku regionu a přispívá k jeho prosperitě,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Novinkou minulého ročníku byla kategorie Nejlepší malá firma roku pro firmy, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců. Titul získala společnost MSR Engines s.r.o., výrobce unikátního JetSurfu, který díky závodnímu motoru umožňuje surfování o rychlosti až 55 km/h. Speciální cena Skokan roku byla udělena firmě PLASMAMETAL, spol. s r.o., která disponuje technologií plazmového nanášení vrstev.

V odborné porotě soutěže zasedli zástupci Jihomoravského kraje, Města Brna, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, CzechInvestu, Regionální hospodářské komory Brno, Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity, Útvaru transferu technologií VUT v Brně, Mendelovy univerzity, Zetoru a Siemens.

Umístění v soutěžiNázev společnosti
1.FlowMon Networks, a.s.
2.STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
3.ASIO, spol. s r.o.
4.KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s.
5.LIKO-S, a.s.
6.Frentech Aerospace s.r.o.
7.ENBRA, a.s.
8.MSR Engines s.r.o.
9.MERCI, s.r.o.
10.MESING, spol. s r.o.

TOP 10 firem

Kdo se umístil mezi prvními 10 nejlepšími firmami? Podívejte se na jejich přehled vlevo. 

Prostředkem ke zjišťování stavu procesů u soutěžících firem byl „Inovační audit“ jehož metodika byla vyvinuta v mezinárodním projektu „PROINCOR“. Inovační audit zaměřuje svou pozornost na dvě základní oblasti, které se dále dělí. Jsou to organizační faktory a Inovační cyklus.  Na tzv. pavučinovém grafu pak jsou vidět výsledky v základních oblastech, mezi které patří např. inovační strategie, kvalifikace zaměstnanců podílející se na VaV, spolupráce, inovační management a další.

Vítěz soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015

Společnost FlowMon Networks, a.s. pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Patří ke světovým lídrům v oblastech monitorování provozu a behaviorální analýzy. Tyto technologie jsou podle renomované analytické společnosti Gartner současným trendem v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Vyvíjí a zajišťuje řešení Flowmon, které umožňuje kompletní přehled o síťovém provozu, detailní informace o veškeré komunikaci, včetně přehledu kdo komunikuje s kým, kde, jak dlouho, jak často, kterým protokolem a kterou službou, anebo jaké množství dat bylo přeneseno po dobu komunikace.

NEJinovátor 2015 v číslech

Ročník 2015 v číslech

TOP 50 firem dle okrsků

TOP 50 firem dle oborů

Srovnání TOP10 NEJinovátor JMK vs. zahraničí

Partneři soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015