Inovační audit

Inovační audit je mezinárodní metoda, která analyzuje, hodnotí a stimuluje inovační proces a inovační prostředí v podnicích. Tyto audity ve firmách provádí dle jednotné mezinárodní metodiky specializovaní inovační poradci.

Co audit dokáže?

Inovační audit stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu firmy. Podá zprávu o úrovni inovací (procesu a prostředí) a zároveň zmonitoruje úroveň znalostí a dovedností týkajících se inovací v podniku. Díky tomuto výstupu bude inovační poradce schopen také poskytnout rady ke zlepšení inovačního systému v organizaci.

Jak audit funguje?

Inovační audit zahrnuje otázky v oblasti „inovací procesů a prostředí“ ve firmě. Výstupem jsou dva grafy (jeden znázorňuje užší organizaci inovací ve firmě, druhý faktory umožňující inovace). Grafy jsou interpretovány písemnou i ústní formou.

Jak audit probíhá?

Inovační audit probíhá formou osobních setkání ve firmě. Jsou nezbytné dvě schůzky: při první proběhne vlastní audit (formou řízeného rozhovoru s managementem společnosti) a při druhé je audit interpretován.