Centrum pro transfer technologií – Startuje soutěž Nejinovátor Jihomoravského kraje 2014

Jihomoravské firmy mají příležitost poměřit síly v oblasti práce s inovacemi, porovnat své nápady a získat zpětnou vazbu v soutěži NEJinovátor JMK 2014.

Cílem soutěže, jejímž vyhlašovatelem je Unie malých a středních podniků ČR, není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Soutěž tak bude hodnotit především proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umějí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží.

Do soutěže NEJinovátor JMK 2014 se mohou přihlásit malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže však nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty. Nominace probíhá dvojím způsobem: vhodné inovativní firmy nominovali partneři soutěže a podnikatelská veřejnost má možnost donominovat svého favorita.

Odborná porota vybere 50 nejlepších firem, vítěze určí inovační audit

V první části soutěže budou nominované společnosti posouzeny porotou složenou z předních odborníků na oblast inovací. Ta přihlédne ke kritériím jako význam inovačních aktivit firmy pro jihomoravský region nebo úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou. Porota takto vybere 50 společností, kterým nabídne hodnocení tzv. inovačním auditem. Jedná se o mezinárodní metodu, která stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu firmy, podá zprávu o úrovni inovací a zmapuje úroveň znalostí a dovedností.

Registrace končí 31. srpna 2014

Nominovat svého favorita může podnikatelská veřejnost do 31. srpna 2014. Hodnocení porotou a inovační audit bude probíhat od září do listopadu, vítězové budou vyhlášeni na slavnostním večeru.

Další informace a registrace: jmk.nejinovator.cz

(Zdroj: ctt.muni.cz)