Jihomoravský kraj – Vyhlášeny výsledky soutěže „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014“

Hejtman Michal Hašek předal ceny vítězům soutěže „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014“, jejíž vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 4. prosince 2014 v prostorách Kompetenčního centra INTEMAC v Kuřimi.

Hejtman při této příležitosti vyzdvihl skutečnost, že Jihomoravský kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu vědy, výzkumu a inovací a je lídrem v této oblasti mezi kraji České republiky. „Už teď je vidět, že je to impuls pro ekonomiku jižní Moravy. Firmy v kraji jsou každým rokem čím dál ochotnější investovat do výzkumu a vývoje a jejich podíl na investicích do inovací je vyšší i ve srovnání s jinými regiony,“ uvedl hejtman Hašek.

Soutěž „NEJinovátor Jihomoravského kraje“ se letos koná poprvé. Cílem soutěže, kterou vyhlásila Unie malých a středních podniků ČR, je najít firmu s nejlepším řízením inovací. Hodnocen je proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat a jak je převedou do praxe a zpeněží. Soutěže se účastní malé a střední inovativní firmy libovolného oboru.

Celou zprávu i s fotografiemi si můžete prohlédnout zde.