MM Spektrum – Odstartovala soutěž NEJinovátor JMK

Jihomoravské firmy mají nyní možnost poměřit své síly v práci s inovacemi v soutěži NEJinovátor JMK 2014.


Cílem soutěže, kterou vyhlásila Unie malých a středních podniků ČR, je najít firmu s nejlepším řízením inovací. Hodnocen je proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat a jak je převedou do praxe a zpeněží. Soutěže se účastní malé a střední inovativní firmy libovolného oboru.

Zahájení soutěže – červenec 2014
Konec registrace firem –  srpen 2014
Hodnocení porotou, výběr nejlepších 50 firem – září 2014
Zpracování inovačních auditů září – listopad 2014
Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem – listopad 2014


Nejlepší společnosti vybírá odborná porota na základě daných kritérií, například zda mají inovativní aktivity firmy přínos pro jihomoravský region nebo jaká je úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v kraji. Padesáti nejlepším firmám pak bude nabídnuto hodnocení tzv. inovačním auditem, který stanoví silné a slabé stránky, zmapuje úroveň inovačního řízení a poskytne rady ke zlepšení. Vítězové budou vyhlášeni v listopadu na slavnostním večeru, kde budou honorováni hejtmanem JMK.

Vše o soutěži najdete na jmk.nejinovator.cz

Mediálním partnerem soutěže je časopis MM Průmyslové spektrum