Startuje druhý ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje. Firmy se mohou hlásit do konce srpna

NEJinovator_cmyk_2015Brno, 3. srpna 2015 Inovace přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti firem a umožňují zefektivňovat výrobní procesy. Pro zákazníky znamenají kvalitnější služby a produkty. Poměřit síly v práci s inovacemi mohou malé a střední firmy v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015. Cílem projektu je nalézt organizaci s nejlepším řízením inovací působící v Jihomoravském kraji. Deset nejúspěšnějších firem bude oceněno na slavnostním vyhlášení za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška v listopadu letošního roku.

Druhého ročníku soutěže pořádané Unií malých a středních podniků ČR (SME UNION) se mohou účastnit firmy se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže však nebudou zařazeny obchodní společnosti, které produkty pouze distribuují. Přihlášky lze podávat prostřednictvím webových stránek www.jmk.nejinovator.cz do 31. srpna 2015.

První kolo hodnocení firem startuje 1. září 2015

V prvním kole odborná porota posoudí nominované firmy dle odborných faktorů a kritérií. „Porota soutěže je složena z předních odborníků na oblast inovací. Jsou v ní zastoupeni jak uznávaní představitelé z akademické sféry a podpůrných institucí, tak odborníci a úspěšní inovátoři z řad velkých firem,“ řekl výkonný tajemník SME UNION Miloš Křepelka.

Hodnocen bude význam inovačních aktivit firmy pro Jihomoravský kraj, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v regionu. Zohledňován bude rovněž socio-ekonomický vliv firemních aktivit na region, vztahy vůči partnerům a dodavatelům a způsob, jakým organizace reprezentuje kraj v zahraničí.

Vítěze určí inovační audit

Ve druhém kole postupujících padesát nejlepších firem absolvuje tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu, podá zprávu o úrovni inovací ve firmě a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti. Společnosti získají zpětnou vazbu své činnosti a doporučení pro zvýšení efektivity řízení inovací.

Přibudou dvě speciální kategorie

V letošním roce přibudou dvě nové kategorie. Organizaci, která si v porovnání s loňským ročníkem polepšila o nejvíce příček, bude udělen titul „Skokan roku“. Druhou novinkou je ocenění „Nejlepší malá firma roku“ udělovaná firmě zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců a jejíž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.

Loňského ročníku se zúčastnilo téměř dvě stě firem

Loňským vítězem se stala společnost ASIO, spol. s.r.o. zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, která uspěla v konkurenci téměř dvou set firem. „Letos očekáváme vyšší počet účastníků než při loňském ročníku. Inovace jsou hnacím motorem ekonomiky a v dnešní době předpokladem pro rozvoj úspěšné firmy, proto je zisk tohoto ocenění prestižní,“ dodal Miloš Křepelka.

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015

Soutěž vyhlašuje Unie malých a středních podniků ČR. Partnery projektu jsou CzechInvest, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, BIC Brno, Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, Regionální hospodářská komora Brno a další.

Registrace do soutěže bude ukončena 31. srpna 2015. Hodnocení porotou a inovační audit bude probíhat od září do listopadu, vítězové budou vyhlášeni v listopadu letošního roku na slavnostním večeru za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.

Registrace a další informace o soutěži jsou dostupné na webových stránkách www.jmk.nejinovator.cz.