Tisková zpráva – Padesát firem se utká o vítězství v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014

Brno, 29. září – Dnešním dnem odstartovalo druhé kolo soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014, jejímž cílem je najít a ocenit organizaci s nejlepším řízením inovací. Padesáti postupujícím bude ve druhém kole nabídnut inovační audit, jehož výsledky určí vítěze. Nejúspěšnější společnost, oceněná hejtmanem Jihomoravského kraje na listopadovém slavnostním galavečeru, získá nejen právo užívat titul „NEJinovátor Jihomoravského kraje roku 2014“, ale i náležitou mediální podporu a propagaci.

V soutěži NEJinovátor vyhlášené Unií malých a středních podniků získaly Jihomoravské firmy příležitost poměřit síly v práci s inovacemi a získat zpětnou vazbu na svou činnost. Do prvního kola, které odstartovalo 1. září 2014, bylo nominováno partnery soutěže a podnikatelskou veřejností téměř dvě stě malých a středních podniků se sídlem či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji.

 „V prvním kole odborná porota posuzovala nominované firmy dle odborných faktorů a kritérií, například významu inovačních aktivit pro jihomoravský region či podle úrovně spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Kraji,“ přiblížil výkonný tajemník Unie malých a středních podniků Radan Klos. Zohledňován byl rovněž socio-ekonomický dopad firemních aktivit na region, či etická kritéria.

 

Ve druhém kole budou specializovaní inovační poradci hodnotit proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat, jak je uvádějí do praxe a zpeněží. „Postupujícím firmám bude nabídnut tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu firmy, podá zprávu o úrovni inovací, a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti,“ řekl Klos. V rámci výstupu z auditu získají firmy také konkrétní rady ke zlepšení jejich inovačního systému.

První ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje roku 2014 vyvrcholí na listopadovém slavnostním galavečeru. Vítězná organizace oceněná hejtmanem Jihomoravského kraje získá právo užívat titul „NEJinovátor Jihomoravského kraje roku 2014“ a bude jí zajištěna mediální publicita.

Jihomoravský kraj dlouhodobě usiluje o pozici nejinovativnějšího kraje v České republice a o umístění mezi padesáti nejinovativnějšími regiony Evropské unie. Výzkum a vývoj inovací intenzivně podporuje od roku 2001, kdy schválil první Regionální inovační strategii. Jejím cílem je koordinovat a realizovat aktivity posilující konkurenceschopnost regionu a trvale udržitelný rozvoj kraje založený na vysoké kvalitě vzdělání, špičkových výzkumných týmech a globálně konkurenceschopných firmách.

 

Zejména díky dlouhodobým investicím se Jihomoravský kraj v současnosti vyznačuje nejdynamičtějším nárůstem počtu firem realizujících vlastní výzkum a vývoj. Například v období 2006–2011 vzrost jejich počet v České republice o 527 společností, přičemž nejvíce z nich, celkem 104 (19,7 %), připadlo právě na Jihomoravský kraj. V roce 2011 zde realizovalo vlastní výzkum a vývoj inovací 367 firem působících v elektrotechnickém, elektronickém, strojírenském a IT průmyslu.

Veškeré informace o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže jmk.nejinovator.cz.