VUT – FIRMY MOHOU SOUTĚŽIT O TITUL NEJINOVÁTOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014

Jihomoravské firmy mají příležitost poměřit své síly v práci s inovacemi, porovnat své nápady a získat zpětnou vazbu v soutěži NEJinovátor JMK 2014

Cílem soutěže je najít organizaci, která umí inovace nejlépe řídit: hodnotit se bude to, jak společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi pracují, převádějí je do praxe a zpeněžují. 

Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti, které mají sídlo či významné aktivity na území Jihomoravského kraje. Obor podnikání je libovolný, do soutěže však nebudou zařazeni ti, kteří pouze distribuují produkty. 

Partneři soutěže již do ní nominovali vhodné firmy a to samé může učinit podnikatelská veřejnost. Odborná porota poté vybere 50 nejlepších firem a celkového vítěze určí inovační audit. Porota bude hodnotit mj. i význam inovačních aktivit firmy pro jihomoravský region, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v kraji. 

Nominovat firmu do soutěže je možné do 31. srpna 2014. Hodnocení porotou a inovační audit bude probíhat od září do listopadu a vítězové budou vyhlášení na slavnostním večeru.

Podmínky soutěže i přihlašovací formulář najdete na jmk.nejinovator.cz.

(Zdroj: vutbr.cz)