Rubriky
Uncategorized

NEJinovativnější firmou v Jihomoravském kraji je výrobce tlumičů STROJÍRNA OSLAVANY

„Inovace pro nás představují jeden z kroků k naplnění naší vize – dostat se mezi elitu evropského strojírenství. Je to cesta k udržení konkurenceschopnosti a znamená především změny, které musíme vykonat v jednotlivých procesech. Po masové investici do technického subsystému v posledních pěti letech jsme se rozhodli inovovat tu náročnější část  firmy – její sociální subsystém,  procesy, chování  a přístupy lidí. Ocenění, které jsme získali je dokladem toho, že jsme vykročili tím správným směrem,“ uvedla ředitelka divize ROZVOJ ve společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Alena Lubasová.

Druhou příčku obsadila firma MSR Engines s.r.o., která se specializuje na vývoj a výrobu nízkoobjemových závodních i klasických spalovacích motorů a která mimo jiné vyvinula unikátní Jetsurf na motorový pohon. Společnost bodovala i v kategorii Nejlepší malá firma určené firmám s méně než 50 zaměstnanci. Třetí místo obsadila společnost ENBRA, a.s., která se profiluje jako klíčový partner v oblasti technického zařízení budov.

V rámci soutěže je udělován titul Skokan roku náležící firmě, která se v žebříčku meziročně posunula o nejvíce příček. Cenu získala společnost TopGis, s.r.o., která se z loňského 21. posunula na 13. místo. Geodetický podnik mimo jiné zajišťuje kompletní mapové podklady pro server Mapy.cz a poskytuje unikání systémy pro správu a práci s geodetickými daty.

NEJinovátorem v oblasti HR je Flowmon Networks a.s.

Zejména za inovativní systém vzdělávání zaměstnanců a příležitosti poskytované studentům formou stipendií, stáží a dalších programů obdržela hlavní cenu v nové kategorii NEJinovátor v oblasti HR společnost Flowmon Networks a.s. Firma se zabývá poskytováním řešení pro monitorování sítí a ochranu proti kybernetickým útokům. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 25. listopadu v Zetor Gallery v Brně.

V Jihomoravském kraji působí celá řada firem světového významu

Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo téměř 150 účastníků, mezi kterými byla řada zajímavých a technologicky vyspělých firem světového významu. V TOP 10 se umístili jak zkušení matadoři, kteří se pochlubili pokrokem oproti minulým ročníkům, tak i nováčci soutěže, kteří zaujali novými přístupy a řešeními,“ shrnul letošní ročník Svatopluk Bagara, ředitel BIC Brno, organizace pověřené realizací soutěže, a dodává: „Soutěž má za úkol především popularizovat inovace jako cestu k růstu malých a středních firem. Výsledky inovačního auditu, kterým soutěžící procházejí a který především hodnotí nastavení firemních procesů, navíc přinášejí firmám odborné rady, jak strategicky plánovat, efektivně řídit inovační proces a zvyšovat tím svou produktivitu a konkurenceschopnost.“

Fakt, že inovace mají v Jihomoravském kraji zelenou, potvrzuje i letošní vítěz hlavní kategorie, společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. „Zahajujeme společný výzkumný projekt s VUT v Brně na zcela novou technologii tlumičů, která zatím v oblasti kolejové dopravy není nikde ve světě uplatněna. V oblasti obrábění složitých dílců přecházíme na robotizovanou výrobu. Čeká nás také dokončení systémové integrace všech firemních procesů tak, abychom rutinní činnosti zautomatizovali prostřednictvím informačních technologií natolik, aby pro zaměstnance vznikl dostatečný prostor pro tvůrčí činnost. Vždyť inovace jsou nekončící proces a potenciál našich zaměstnanců ještě určitě není v této oblasti zcela vyčerpán,“ uvádí Alena Lubasová, ředitelka divize ROZVOJ.

Výsledky soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

 1. místo

  STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. se zabývá vývojem a výrobou tlumičů pro podvozky osobních kolejových vozidel. Produkty vyrábí dle vlastního technického know-how již od roku 1983. Ve svém výrobním programu nabízí 6 typových řad tlumičů, které upravuje na potřeby konkrétních zákazníků, výrobců a provozovatelů kolejových vozidel. Novinkou výrobního programu je vlastní řešení rotačního tlumiče, který nachází uplatnění např. u nízkopodlažních tramvají. Od roku 2002 se firma stala významným kooperačním partnerem – výrobcem vysoce přesných náročných součástí pro finální producenty v oblasti elektrotechnického průmyslu a manipulační techniky.
 1. místo

  MSR Engines s.r.o. se specializuje na vývoj a výrobu nízkoobjemových závodních i klasických spalovacích motorů. Firma vyvinula specifický ultralehký Jet-surf, karbonové surfové prkno pro sportovní a rekreační využití poháněné spalovacím motorem. Služeb společnosti využívají firmy jako KTM Road Racing, MAXTER (karting), MVVS, 3W (letecké modelářství), JAWA Speedway a další.
 1. místo

  ENBRA, a.s. působící na českém trhu od roku 1996, se specializuje na návrh komplexního řešení v oblasti vytápění a měření. Obchodní a zakázkové aktivity firmy zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, termostatických radiátorových ventilů a mnoho dalšího.

Další firmy v TOP 10

Flowmon Networks a.s., ASIO, spol. s r.o., KSK Precise Motion, a.s., IReSoft, s.r.o., Mycroft Mind, a.s., PSI, spol. s r.o., MERCI, s.r.o.

Nejlepší malá firma

MSR Engines s.r.o.

Skokan roku

TopGis, s.r.o.

NEJinovátor v oblasti HR

Flowmon Networks a.s.

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje je vyhlašována od roku 2014 a mohou se do ní hlásit malé a střední inovativní firmy s libovolným oborem podnikání a sídlem či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Soutěž je vyhlašována Unií malých a středních podniků ČR (SME Union), dlouhodobým partnerem projektu je Jihomoravský kraj.

Cílem soutěže je najít a ocenit organizaci s nejlepším řízením inovací. Projekt dlouhodobě podporuje firmy v zavádění a rozvoji inovativních řešení a pomáhá úspěšné inovátory z řad firem představit veřejnosti a zvýšit tak povědomí o tom, že v Jihomoravském kraji působí řada firem světového významu.

Informace o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže www.jmk.nejinovator.cz.

Fotogalerie

Partneři soutěže

Rubriky
Uncategorized

Hledají se nejlepší inovátoři Jihomoravského kraje

Rubriky
Uncategorized

Startuje další ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje. Firmy se mohou přihlásit do konce srpna.

„Velká konkurence, množství přihlášených a kvalita účastníků, kteří se do soutěže každoročně hlásí, potvrzuje, že Jihomoravský kraj patří na špici mezi regiony v oblasti inovací. Už teď je jasné, že vybrat mezi účastníky ty nejlepší bude nesmírně obtížné, protože ocenění by si zasloužila celá řada místních firem. Jsem také potěšen, že podpora spolupráce mezi soukromým sektorem, vědeckou sférou a vysokými školami se pozitivně projevuje v konkurenceschopnosti celého regionu,“ uvádí hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

NEJinovátoři Jihomoravského kraje 2015

Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy z Jihomoravského kraje, účastníky může opět nominovat i odborná veřejnost. Bezplatná registrace probíhá prostřednictvím webových stránek www.jmk.nejinovator.cz do 31. srpna 2016.

Hodnocení firem startuje 1. září 2016

V prvním kole hodnotí účastníky odborná porota složená z předních odborníků na oblast inovací. „Kritériem hodnocení bude i letos přínos inovací pro Jihomoravský kraj a úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnými centry v regionu. Posuzován bude také vliv firemních aktivit na tvorbu nových pracovních míst v regionu, vztahy vůči partnerům a dodavatelům či způsob, jakým organizace reprezentuje kraj v zahraničí,“ vysvětluje David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR, která soutěž vyhlašuje.

O vítězi rozhodne inovační audit

Ve druhém kole firmy absolvují tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu, podá zprávu o úrovni inovací ve firmě a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti. Na základě výsledků auditu bude vyhlášeno TOP 10 firem s nejefektivnějším řízením inovací, pro které jsou připraveny ceny v celkové hodnotě více než 800 tisíc korun. Vítěz navíc získá právo užívat titul NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016 a bude mu zajištěna mediální publicita.

Novinkou letošního ročníku je speciální kategorie „NEJinovátor v oblasti HR“

Vedle hlavní kategorie bude uděleno ocenění „Skokan roku“ a „Nejlepší malá firma roku“, o které budou soutěžit firmy s méně než 50 zaměstnanci. Novinkou letošního ročníku je kategorie „NEJinovátor v oblasti HR“. „Pro soutěžící jsme připravili otázky zaměřující se na lidské zdroje a inovace v této oblasti, na základě kterých vybereme vítěze této speciální kategorie. Už teď je jasné, že to nebude snadný úkol, protože podle nedávného průzkumu je oproti celounijnímu průměru Česká republika silná v oblasti financí, soukromých investic a právě v oblasti lidských zdrojů,“ popisuje Olga Hyklová, výkonná ředitelka české personální agentury Advantage Consulting, která se na tvorbě HR auditu podílela.

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

V letošním roce se uskuteční již třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje, které se každoročně zúčastní okolo 200 malých a středních firem s významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Cílem soutěže je podpořit inovační podnikání v regionu a ocenit firmy, které nejefektivněji pracují s inovacemi.

Soutěž vyhlašuje Unie malých a středních podniků ČR. Partnery soutěže jsou agentura CzechInvest, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Krajská hospodářská komora Jižní Moravy, Regionální hospodářská komora Brno a další.

Registrace a další informace o soutěži jsou dostupné na webových stránkách www.jmk.nejinovator.cz.

Rubriky
Uncategorized

Tisková zpráva – NEJinovátorem Jihomoravského kraje 2015 je společnost FlowMon Networks, a.s.

Ocenění NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 je udělováno organizaci s nejlepším řízením inovací a sídlem, či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. „Do soutěže se přihlásilo téměř 200 firem, u nichž odborná porota posuzovala význam inovačních aktivit pro region Jihomoravského kraje, úroveň spolupráce s akademickou sférou, vztahy vůči zaměstnancům i zákazníkům, či vliv na reprezentaci kraje v zahraničí,“ objasnil systém hodnocení prvního kola David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků ČR, která soutěž vyhlašuje.

O celkovém vítězi rozhodly výsledky inovačního auditu. „V hodnocení nejlépe obstála firma FlowMon Networks, a.s., která patří ke světovým lídrům v oblasti vývoje a zajištění řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí. Z výsledků auditu vyplynulo, že firma má nejlépe zvládnutou inovační strategii, vysoce kvalifikované zaměstnance podílející se na výzkumu a vývoji a výborně vybudovaný inovační management. Úroveň inovací vítězné firmy převyšuje nejen ostatní účastníky, ale i průměr, který je běžný v řadě zahraničních zemí,“ dodal Karel Kouřil, ředitel Podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, které inovační audity ve firmách realizovalo.

Soutěž podpořil Jihomoravský kraj, který dlouhodobě usiluje o pozici lídra v oblasti inovací v ČR. „Kvalita a vysoký počet účastníků soutěže potvrzuje, že podpora vědy, vývoje a inovací Jihomoravským krajem je cesta správným směrem. Inovativní firmy jsou stabilnější, mají vyšší šanci prosperovat a přitahují investice ze zahraničí, což má klíčový vliv na celou ekonomiku regionu a přispívá k jeho prosperitě,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Novinkou letošního ročníku je kategorie Nejlepší malá firma roku pro firmy, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců. Titul získala společnost MSR Engines s.r.o., výrobce unikátního JetSurfu, který díky závodnímu motoru umožňuje surfování o rychlosti až 55 km/h. Speciální cena Skokan roku byla udělena firmě PLASMAMETAL, spol. s r.o., která disponuje technologií plazmového nanášení vrstev.

 1. místo 

Společnost FlowMon Networks, a.s. pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Patří ke světovým lídrům v oblastech monitorování provozu a behaviorální analýzy. Tyto technologie jsou podle renomované analytické společnosti Gartner současným trendem v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Vyvíjí a zajišťuje řešení Flowmon, které umožňuje kompletní přehled o síťovém provozu, detailní informace o veškeré komunikaci, včetně přehledu kdo komunikuje s kým, kde, jak dlouho, jak často, kterým protokolem a kterou službou, anebo jaké množství dat bylo přeneseno po dobu komunikace.

 1. místo

Společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. se zabývají vývojem, výrobou tlumičů pro podvozky osobních kolejových vozidel. Produkty vyrábí na základě  vlastního technického know-how nepřetržitě od roku 1983. Novinkou je vlastní řešení rotačního tlumiče, který nachází uplatnění např. u nízkopodlažních tramvají. Společnost má ve své struktuře Divizi rozvoje, která se stará o nové projekty výzkumu a vývoje, ale i o rozvoj a modernizaci výrobní infrastruktury. Prostřednictvím kreditního systému společnost zajišťuje vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, aby naplnila statut „učící se organizace“.

 1. místo

Firma ASIO spol. s r.o. se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Disponuje širokým záběrem v oblasti používaných technologií pro čištění vody, které vzájemně kombinuje a dosahuje tak vysoké účinnosti svých zařízení. V současnosti má zastoupení ve dvaatřiceti zemích světa, kde její produkty nacházejí uplatnění zejména při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

TOP 10 soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015

UmístěníNázev společnosti
1.FlowMon Networks, a.s.
2.STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
3.ASIO, spol. s r.o.
4KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s.
5.LIKO-S, a.s.
6.Frentech Aerospace s.r.o.
7.ENBRA, a.s.
8.MSR Engines s.r.o.
9.MERCI, s.r.o.
10.MESING, spol. s r.o.

Více o soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 byla zahájena v srpnu letošního roku, kdy proběhla nominace firem. Během prvního kola soutěže odborná porota hodnotila například význam inovačních aktivit firem pro jihomoravský region, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji i úroveň reprezentace regionu firmou v zahraničí.

V odborné porotě soutěže zasedli zástupci Jihomoravského kraje, Města Brna, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, CzechInvestu, Regionální hospodářské komory Brno, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a velkých inovativních společností Zetor a Siemens.

Ve druhém kole byl účastníkům soutěže nabídnut inovační audit, v rámci kterého specializovaní inovační poradci hodnotili proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat, jak je uvádějí do praxe a jak je dokáží zpeněžit.

Vyhlašovatelem soutěže je Unie malých a středních podniků ČR. Soutěž podpořil Jihomoravský kraj. Partnery soutěže jsou Město Brno, CzechInvest, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Regionální hospodářská komora Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova Univerzita v Brně, BIC Brno, Institut of Applied Psychology, University of Applied Management, TDS Brno o.s., AZ SERVIS, a.s., Profi prodej, DATACONS s.r.o., Tiferet creative s.r.o. a IDS Advisory s.r.o. Mediálním partnerem je MM Průmyslové spektrum a Brněnský deník Rovnost.

Veškeré informace o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže www.jmk.nejinovator.cz.

Fotogalerie

Rubriky
Uncategorized

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje ocenila vítěze

Celý článek z časopisu Brno Business & Style najdete ke stažení ZDE.

Rubriky
Uncategorized

Flowmon Networks zvítězila v soutěži o inovátora na jižní Moravě

Rubriky
Uncategorized

Nejlepší inovátoři jižní Moravy podruhé

V tomto článku vám přinášíme aktuální informace o letošních vítězích – článek je stažení ZDE.

Rubriky
Uncategorized

Brno Business & Style – NEJinovátor Jihomoravského kraje zná své vítěze

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Rubriky
Uncategorized

Blesk – Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje vyhrála firma ASIO

Pořadatelé soutěže Unie malých a středních podniků ČR zařadili do prvního ročníku téměř 200 firem. „Malé a střední podniky jsou základem každé fungující ekonomiky. Otevřený přístup k inovačním řešením mezi účastníky soutěže dokládá, že jihomoravští podnikatelé se nebojí nových výzev,“ uvedl předseda Unie David Šeich. Do soutěže se mohly přihlásit právě malé a středně velké podniky.

Vítěz soutěže má aktuálně zastoupení ve 32 zemích světa, technologie firmy využívají rodinné domy, obecní čističky či nemocnice.

Na druhém místě skončila společnost Invea-Tech, která se zabývá vývojem softwaru a hardwaru v oblasti bezpečnosti a informačních sítí. V letošním roce se zařadila do žebříčku ACE top 100 nejvíce inovativních společností v Evropě, které podnikají v informačních a komunikačních technologiích.

Třetí místo obsadila společnost Kuličkové šrouby Kuřim, která svou činností navazuje na tradici výroby obráběcích strojů v Kuřimi. Její výrobky se uplatňují při výrobě obráběcích strojů, automatizační techniky či ve farmaceutickém, automobilovém a leteckém průmyslu.

Rubriky
Uncategorized

Jihomoravský kraj – Vyhlášeny výsledky soutěže „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014“

Hejtman při této příležitosti vyzdvihl skutečnost, že Jihomoravský kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu vědy, výzkumu a inovací a je lídrem v této oblasti mezi kraji České republiky. „Už teď je vidět, že je to impuls pro ekonomiku jižní Moravy. Firmy v kraji jsou každým rokem čím dál ochotnější investovat do výzkumu a vývoje a jejich podíl na investicích do inovací je vyšší i ve srovnání s jinými regiony,“ uvedl hejtman Hašek.

Soutěž „NEJinovátor Jihomoravského kraje“ se letos koná poprvé. Cílem soutěže, kterou vyhlásila Unie malých a středních podniků ČR, je najít firmu s nejlepším řízením inovací. Hodnocen je proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat a jak je převedou do praxe a zpeněží. Soutěže se účastní malé a střední inovativní firmy libovolného oboru.

Celou zprávu i s fotografiemi si můžete prohlédnout zde.